หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารรำไพพรรณี

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
ข้อมูลนิทรรศการที่จัดแสดงภายในอาคารรำไพพรรณีได้แก่ นิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย นิทรรศการถาวรบริหารราชการแผ่นดิน และนิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

Published Date : Sep 06, 2021
Publisher : -
Page : 176 หน้า
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารรำไพพรรณี 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2551. 
300 a : จำนวนหน้า 
176 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ข้อมูลนิทรรศการที่จัดแสดงภายในอาคารรำไพพรรณีได้แก่ นิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย นิทรรศการถาวรบริหารราชการแผ่นดิน และนิทรรศการถาวรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.