รวมปาฐกถา ซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม

รวมปาฐกถาที่แสดงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พยมยงค์) เพื่อให้ความรุ้แก่สมาชิกของสมาคม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2470 - 2474 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อนึ่ง สามัคยาจารย์สมาคม คือ องค์กรที่สนับสนุนวิชาชีพของครูในเวลานั้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นคุรุสภา หรือ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Published Date : Sep 06, 2021
Publisher : -
Page : 761 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
รวมปาฐกถา ซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 2. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2560. 
300 a : จำนวนหน้า 
761 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รวมปาฐกถาที่แสดงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พยมยงค์) เพื่อให้ความรุ้แก่สมาชิกของสมาคม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2470 - 2474 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อนึ่ง สามัคยาจารย์สมาคม คือ องค์กรที่สนับสนุนวิชาชีพของครูในเวลานั้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นคุรุสภา หรือ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.