พระราชาผู้ทรงธรรม ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง

ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชแผ่นดิน ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Published Date : Sep 06, 2021
Publisher : -
Page : 452 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
พระราชาผู้ทรงธรรม ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 1. 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า. 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2560. 
300 a : จำนวนหน้า 
452 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชแผ่นดิน ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.