จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในส่วนภูมิภาคครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกแล้ว ในประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นี่เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์จากพระนครเสด็จฯไปยังดินแดนประเทศราช ซึ่งมณฑลฝ่ายเหนือนั้นนับเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่าซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ
การเสด็จพระราชดำเนินในคราวนั้นทรงใช้เวลากว่าหนึ่งเดือน โดยทรงใช้รถไฟพระที่นั่งเป็นพระราชพาหนะหลักในการเสด็จฯ

Published Date : Sep 06, 2021
Publisher : -
Page : 383 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
245 a : ชื่อเรื่อง 
จดหมายเหตุ เสด็จพระราชดำเนิรเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศักราช 2469 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ. 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2558 
300 a : จำนวนหน้า 
383 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในส่วนภูมิภาคครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกแล้ว ในประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นี่เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์จากพระนครเสด็จฯไปยังดินแดนประเทศราช ซึ่งมณฑลฝ่ายเหนือนั้นนับเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่าซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ การเสด็จพระราชดำเนินในคราวนั้นทรงใช้เวลากว่าหนึ่งเดือน โดยทรงใช้รถไฟพระที่นั่งเป็นพระราชพาหนะหลักในการเสด็จฯ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy