สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายพัฒนาการสถาปัตยกรรมสยามในช่วง 2468 - 2477 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิเคราะห์จากตัวงานสถาปัตยกรรม สถาปนิก และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทั้งในระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับโลก

Published Date : May 12, 2021
Publisher : -
Page : X, 216 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง แผนที่ ; 26 ซม.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

050 a : เลขหมู่หนังสือ 
 
100 a : ชื่อผู้แต่ง 
245 a : ชื่อเรื่อง 
สถาปัตย์ใต้ร่มฉัตรพระปกเกล้าฯ 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2563 
300 a : จำนวนหน้า 
X, 216 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง แผนที่ ; 26 ซม. 
505 a : หมายเหตุสารบัญ 
สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 7 : การทบทวนวรรณกรรมพัฒนาการสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 -- บริบทของสถาปัตยกรมไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง -- เมือง : บริบทของสถาปัตยกรรม -- บริบทสถาปัตยกรรมโลก -- วิชาชีพสถาปนิกในสมัยรัชกาลที่ 7 : สถาปนิกสยาม รุ่นแรก -- ช่างฝรั่งรุ่นสุดท้าย -- การตั้งสมาคมวิชาชีพและวารสารของสมาคมวิชาชีพ -- การเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสยาม -- สถาปัตยกรรมใต้ร่มฉัตรรัชกาลที่ 7 : สถาปัตยกรรมไทย -- สถาปัตยกรรมแบบประวัติศาสตร์นิยม -- สถาปัตยกรรมคลาสสิค -- อาร์ต นูโว (Art Nouveau) และอาร์ต เดโค (Art Deco) -- สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ -- สรุป : สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 
520 a : สาระสังเขป 
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายพัฒนาการสถาปัตยกรรมสยามในช่วง 2468 - 2477 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิเคราะห์จากตัวงานสถาปัตยกรรม สถาปนิก และบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทั้งในระดับเมือง ระดับประเทศ และระดับโลก 
600 a : หัวเรื่อง 
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484. 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy