หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรือ ระวางสยามกับสเวเดน

รายละเอียดสนธิสัญญา และพิธีสาร (Treaty and Protocol) ว่าด้วยความสัมพันธ์ รายละเอียดการเดินเรือ การค้า ระหว่างสยาม และสวีเดน หรือสวีเดน ที่มีการแก้ไขในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล อัครราชทูตสยามประจำกรุงสต็อกโฮล์มในขณะนั้นเป็นผู้แทนสยาม สนธิสัญญานี้พระมหากษัตริย์ทั้งสองประเทศพระราชทาน
พระราชสัตยาบัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2469

Published Date : Apr 01, 2021
Publisher : โรงพิมพ์บางกอกไตมส์
Page : 47 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรือ ระวางสยามกับสเวเดน 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์บางกอกไตมส์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2469 
300 a : จำนวนหน้า 
47 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รายละเอียดสนธิสัญญา และพิธีสาร (Treaty and Protocol) ว่าด้วยความสัมพันธ์ รายละเอียดการเดินเรือ การค้า ระหว่างสยาม และสวีเดน หรือสวีเดน ที่มีการแก้ไขในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล อัครราชทูตสยามประจำกรุงสต็อกโฮล์มในขณะนั้นเป็นผู้แทนสยาม สนธิสัญญานี้พระมหากษัตริย์ทั้งสองประเทศพระราชทาน พระราชสัตยาบัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2469 
650 a : หัวเรื่อง 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy