หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรือ ระวางสยามกับสเวเดน

รายละเอียดสนธิสัญญา ข้อกำหนด (Treaty and Protocol) ว่าด้วยความสัมพันธ์ รายละเอียดการเดินเรือ การค้า ระหว่างสยาม และสวีเดน หรือสวีเดน ที่มีการแก้ไขในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีหม่อมเจ้าวิบูย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล อัครราชทูตสยามประจำกรุงสต็อกโฮล์มในขณะนั้นเป็นผู้แทนสยาม สนธิสัญญานี้พระมหากษัตริย์ทั้งสองประเทศพระราชทานพระราชสัตยาบัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2469

Published Date : Apr 01, 2021
Publisher : โรงพิมพ์บางกอกไตมส์
Page : 47 หน้า.
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรือ ระวางสยามกับสเวเดน 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์บางกอกไตมส์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2469 
300 a : จำนวนหน้า 
47 หน้า. 
520 a : สาระสังเขป 
รายละเอียดสนธิสัญญา ข้อกำหนด (Treaty and Protocol) ว่าด้วยความสัมพันธ์ รายละเอียดการเดินเรือ การค้า ระหว่างสยาม และสวีเดน หรือสวีเดน ที่มีการแก้ไขในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีหม่อมเจ้าวิบูย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล อัครราชทูตสยามประจำกรุงสต็อกโฮล์มในขณะนั้นเป็นผู้แทนสยาม สนธิสัญญานี้พระมหากษัตริย์ทั้งสองประเทศพระราชทานพระราชสัตยาบัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2469 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.