ประกาศพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด พ.ศ. 2470

ว่าด้วยกฎหมายต่างๆที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2470 ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา สัญญา ประกาศหน่วยงาน และกระทรวงต่างๆ

Published Date : Apr 01, 2021
Publisher : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ
Page : 310 หน้า
Rating :
Item Available Unlimited

More Information

245 a : ชื่อเรื่อง 
ประกาศพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด พ.ศ. 2470 
250 a : ครั้งที่พิมพ์ 
ครั้งที่ 1 
260 b : ชื่อสำนักพิมพ์ 
โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2470 
300 a : จำนวนหน้า 
310 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
ว่าด้วยกฎหมายต่างๆที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2470 ได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา สัญญา ประกาศหน่วยงาน และกระทรวงต่างๆ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy