รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2535 - 2544

ข้อมูลที่ปราฎในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 1. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 2. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 3. ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 4. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย 5. รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

Call No. : Z5055.ท9 .ร44
Publisher :
Published Date :
Page : 101 หน้า
Rating :
Barcode Item Type Status Reservation/Shelf
PB003187 book On Shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9741321988 
050 a : เลขหมู่ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2535 - 2544 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2545 
300 a : จำนวนหน้า 
101 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
ข้อมูลที่ปราฎในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 1. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 2. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 3. ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 4. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย 5. รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.