รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2535 - 2544

ข้อมูลที่ปราฎในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 1. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 2. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 3. ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 4. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย 5. รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์

Call No. : Z5055.ท9 .ร44
Publisher :
Published Date :
Page : 101 หน้า
Rating :
Barcode Item Type Status Reservation/Shelf
PB003187 book On Shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9741321988 
050 a : เลขหมู่ 
245 a : ชื่อเรื่อง 
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2535 - 2544 
250 a : พิมพ์ครั้งที่ 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
260 a : สถานที่พิมพ์ 
กรุงเทพฯ 
260 c : ปีที่พิมพ์ 
2545 
300 a : จำนวนหน้า 
101 หน้า 
520 a : สาระสังเขป 
ข้อมูลที่ปราฎในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 1. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทย 2. หัวเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ 3. ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 4. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ควบคุมการวิจัย 5. รายชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 

No Reviews

  1. There is no review yet, why not be the first one?.

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy

Accept Cookie Policy